Lär dig leda dig själv och andra med utbildning online 

I orostider ökar kraven på effektivt samarbete

Världen är inte sig lik. Vi ha aldrig varit med om något liknande  – epidemier, globalisering och digitalisering förändrar snabbt förutsättningarna för oss alla. 

Hjärnforskningen ger oss nya kunskaper

Det är kanske nu vi behöver hjärnforskningen och de senaste studierna av mänskligt beteende som ger oss nya kunskaper och verktyg.  Så att vi kan utveckla vårt självledarskap och förmågan till effektivt samarbete. Forskningen visar att de allra starkaste drivkrafterna är våra sociala behov, det vill säga att få tillhöra och ingå i ett sammanhang. 

Vad får du?

 • Kunskap om hjärnan, våra värderingar och grundläggande sociala behov.
 • Nya sätt att leda – både sig själv och andra
 • Idéer och verktyg som skapar tillit och ökar den emotionella intelligensen hos både individen och i gruppen
 • Konkreta metoder 
 • Film reflektion och övningar

För vem?

Utbildningarna riktar sig till dig som är chef i allmänhet, om du behöver jobba med förändring eller hantera den nya osäkra tiden. Du förstår att du behöver leda dig själv och verkligen få med dig människor. Du vill lära dig mycket men lägga minimalt med tid online och främst när det passar dig.
Olika kurser innehåller allt från 3 - 10 veckor där vi lanserar en modul online per vecka. Du har även tillgång till hela modulen 1 månad efter avslut.

Kursinnehåll

Kurserna är online och indelade i moduler, bestående av:

 • Föreläsning 50-60 minuter där teori och övningar varvas
 • Arbetsmaterial och dokumentation
 • Reflektionsuppgifter
 • Hemuppgifter
 • Utrymme för frågor och svar via mail

Kursledare är Kicki Molin och hennes kollegor

– Hantera osäkerhet, svåra samtal och bli effektivare –

Vi kommer att djupdyka i tre olika områden som är viktiga grundpelare i hur man agerar för att leda sig själv och andra för att klara av den nya tidens utmaningar.

De tre områden vi lär oss är:

  • hur man hanterar osäkerhet 
  • hur man hanterar svåra samtal
  • hur Du blir effektivare

OM UTBILDNINGEN

Varför lära mer om hur vi fungerar i osäkra tider, hanterar svåra samtal och blir effektivare?
Situationen är ny för de flesta. Vi behöver stöd och en plan för hur vi ska hantera våra reaktioner och utmaningar i den nya tiden. I kursen får du användbara tips och en bra teorigrund att stå på.

Efter utbildningen kommer du ha bättre förståelse & insikter om både dig själv och hur andra fungerar vilket gör dig till en bättre ledare. 

För vem: Utbildningen är för ledare eller andra som är i behov av att hantera just osäkerhet, svåra samtal och bli effektivare

Hur: Du loggar in varje vecka in på läroplattformen nextlv där nytt material lanseras veckovis för varje modul. Du börjar med att se och reflektera med en film på ca 50-60 minuter. Därefter finns material att läsa och uppgifter att göra eller reflektera över. Du använder kunskapen direkt i din vardag.

Utbildare: Kicki Molin ackompanjerad av Lotta Strindberg. Läs mer om dem https://yesboxtalent.se/vara-konsulter/

Du kommer ha verktyg för att bättre förstå dig själv och dina kollegor, kunna hantera problem och utmaningar vilket leder till effektivitet, mod, tillit och mer fokuserad personal!

Kostnad: 1 900 kr  inkl moms

För att lyckas i dessa orostider behöver vi förutsättningar att se möjligheter och kunna hantera ständiga förändringar. Hjärnforskningen  ger oss nya kunskaper och verktyg att använda för att utveckla ledarskapet och förmågan till effektivt samarbete. Nyckeln är att mänskligt beteende har sitt ursprung i känslor och instinkter och grundläggande allmänmänskliga behov.

SPARA TID OCH MINSKA KONFLIKTER

Väl utvecklad emotionell intelligens är en av de ledarskapsförmågor efterfrågas allt mer i framtidens arbetsliv, en vardag där förändring är en konstant och medarbetarnas välmående är ett måste. Vill du lyckas i framtiden och arbeta fram världens bästa team:
Lär dig leda med EQ och förstå vår sociala hjärna!

Utbildningen är en onlineutbildning i ett Learning Management System. Varje modul inleds med en inspelad 1-timmes film  med våra kursledare där teori och övningar varvas.

Led med EQ och lär om vår sociala hjärna
Kursen sträcker sig över en 5 veckors period och består av 5 moduler med separata filmer som bas.
Allt är inspelat och kan ses flera gånger. Du genomför en modul per vecka.

Utbildare: Kicki Molin och Eva Eliasson. Läs mer om dem.

Beräknad kurslängd: 12 timmar

Efter avslutad kurs har du kompetens och nya sätt att leda – både dig själv och andra samt:

 • Kunskap om hjärnan, våra värderingar och grundläggande sociala behov.
 • Idéer och verktyg som skapar tillit och ökar den emotionella intelligensen hos både individen och i gruppen.
 • Konkreta metoder för att mäta och följa upp kulturen, värderingar och SCARF.

Modulerna lanseras enligt följande schema (välj ditt eget startdatum)

1: Den sociala hjärnan och emotionell intelligens 
Ditt startdatum
1 vecka efter anmälan tidigast 14 april
2: Lär dig använda tankemodellen SCARF   
 1 vecka senare
När det passar dig

3: Värderingar och Emotionell intelligens

 2 veckor senare När det passar dig
4: Mäta och skapa rum för samtal 3 veckor senare När det passar dig
5: Mål, handlingsplan och diplomering              
 4 veckor senare När det passar dig

YESbox Talent

SEK1,900.00 6 tim

Hantera osäkerhet, svåra samtal och bli effektivare

SEK0.00 0 tim

Kostnadsfritt kortwebbinarie | Led med EQ och förstå vår sociala hjärna

SEK4,900.00 12 tim

Led med EQ och förstå vår sociala hjärna

Loading...