Lär dig leda med EQ och använda SCARF

I orostider ökar kraven på effektivt samarbete

Omvärlden förändras i snabb takt – globalisering och digitalisering förändrar snabbt förutsättningarna på marknaden. 

Hjärnforskningen ger oss nya kunskaper

Hjärnforskningen och studier av mänskligt beteende ger oss nya kunskaper och verktyg att använda för att utveckla vårt ledarskap och förmågan till effektivt samarbete. Vårt beteende har sitt ursprung i våra känslor och instinkter, som i sin tur bottnar i våra värderingar och grundläggande allmänmänskliga behov. Forskningen visar att de allra starkaste drivkrafterna är våra sociala behov, det vill säga att få tillhöra och ingå i ett sammanhang. Med tankemodellen SCARF får du djupare kunskap om våra sociala behov och vad de innebär för individen, teamet och organisationen.

Vad får du?

  • Kunskap om hjärnan, våra värderingar och grundläggande sociala behov: SCARF
  • Nya sätt att leda – både sig själv och andra
  • Idéer och verktyg som skapar tillit och ökar den emotionella intelligensen hos både individen och i gruppen
  • Konkreta metoder för att mäta och följa upp kulturen, värderingar och SCARF


För vem?

SCARF-utbildningen riktar sig till dig som är chefer i allmänhet men kanske ännu mer om du är VD eller arbetar med HR,  kommunikation eller som förändringsledare och gillar onlineutbildning. Du kan vara mitt i en förändring och vill få med dig människor. Du vill lära dig mycket men lägga minimalt med tid och främst när det passar dig.

Kursinnehåll

Kursen är indelad i 5 moduler, bestående av:
Föreläsning 1 timme där teori och övningar varvas
Arbetsmaterial och dokumentation
Reflektionsuppgifter
Hemuppgifter
Utrymme för frågor och svar

Kursledare är Kicki Molin och Eva Eliasson

Led med EQ och lär om vår sociala hjärna

Nästa kurs sträcker sig över en 10 veckors period och består av 5 moduler med separata filmer som bas.

Allt är inspelat och kan ses flera gånger. Du har tillgång till kursen under 2 månader. Välj att göra en modul per vecka eller varannan vecka.

Modulerna lanseras enligt följande schema:

1: Den sociala hjärnan och emotionell intelligens 
Ditt startdatum
1 vecka efter anmälan tidigast 14 april
2: Lär dig använda tankemodellen SCARF   
 1 vecka senare
När det passar dig

3: Värderingar och Emotionell intelligens

 2 veckor senareNär det passar dig
4: Mäta och skapa rum för samtal 3 veckor senareNär det passar dig
5: Mål, handlingsplan och diplomering              
 4 veckor senareNär det passar dig


Kostnad: 4 900 kr  inkl moms

YESbox Talent

0 kr 1 tim

1. Kostnadsfritt kortwebbinarie | Led med EQ - Värderingar & Den sociala hjärnan

0 kr 1 tim

2. Kostnadsfritt kortwebbinarie | Led med EQ - Mät SCARF & det Emotionella engagemanget

4.900 kr 12 tim

Led med EQ och förstå vår sociala hjärna

Loading...