Lär dig leda med EQ och använda SCARF

Kraven på förändringsförmåga och effektivt samarbete ökar.

Omvärlden förändras i snabb takt – globalisering, urbanisering, digitalisering förändrar förutsättningarna på marknaden. För att lyckas behövs handlingskraftiga och innovativa kulturer där medarbetarna kan se möjligheterna och snabbt hantera förändringar.

Hjärnforskningen ger oss nya kunskaper

Hjärnforskningen och studier av mänskligt beteende ger oss nya kunskaper och verktyg att använda för att utveckla vårt ledarskap och förmågan till effektivt samarbete. Vårt beteende har sitt ursprung i våra känslor och instinkter, som i sin tur bottnar i våra värderingar och grundläggande allmänmänskliga behov. Forskningen visar att de allra starkaste drivkrafterna är våra sociala behov, det vill säga att få tillhöra och ingå i ett sammanhang. Med tankemodellen SCARF får du djupare kunskap om våra sociala behov och vad de innebär för individen, teamet och organisationen.

Vad får du?

  • Kunskap om hjärnan, våra värderingar och grundläggande sociala behov: SCARF
  • Nya sätt att leda – både sig själv och andra
  • Idéer och verktyg som skapar tillit och ökar den emotionella intelligensen hos både individen och i gruppen
  • Konkreta metoder för att mäta och följa upp kulturen, värderingar och SCARF
  • Ett utökat professionellt nätverk genom interaktionen med andra deltagare

För vem?

SCARF-utbildningen riktar sig till dig som är VD, chefer i allmänhet men kanske ännu mer om du arbetar inom HR,  kommunikation eller som förändringsledare. Du kan vara mitt i en förändring och vill få med dig människor. Du vill lägga minimalt med tid främst när det passar dig.

Kursinnehåll

Kursen är indelad i 5 moduler, bestående av:
Webinar: Teori och övningar varvas
Arbetsmaterial och dokumentation
Reflektionsuppgifter
Hemuppgifter
Utrymme för frågor och svar

Kursledare är Kicki Molin och Eva Eliasson

Led med EQ och SCARF-modellen

Nästa kurs sträcker sig över en 10 veckors period och består av 5 moduler med separata webbinarier som bas.

Webbinarierna spelas in och kan även ses i efterhand.

Datum och tid enligt följande schema:

1: Den sociala hjärnan och emotionell intelligens 
12 mars 2020
kl 08.00-09.00
2: Lär dig använda tankemodellen SCARF   
 26 mars 2020
kl 08.00-09.00

3: Värderingar och Emotionell intelligens

 2 april 2020kl 08.00-09.00
4: Mäta och skapa rum för samtal  23 april 2020 kl 08.00-09.00
5: Mål, handlingsplan och diplomering              
7 maj 2020
kl 08.00-09.00


Kostnad: 6 900 kr  inkl moms

YESbox Talent

0 kr 1 tim

1. Kostnadsfritt kortwebbinarie | Led med EQ - Värderingar & Den sociala hjärnan

0 kr 1 tim

2. Kostnadsfritt kortwebbinarie | Led med EQ - Mät SCARF & det Emotionella engagemanget

6.900 kr 12 tim

Diplomutbildning | Led med EQ och SCARF-modellen 1

Loading...