Lär dig leda dig själv och andra med utbildning online 

YESbox Talent

SEK4,900.00 12 tim

Led med EQ och förstå vår sociala hjärna

Read reviews
Buy

Led med EQ och förstå vår sociala hjärna

I dessa orostider får du lära dig om hjärnan och vår grundläggande programmering. Vad behöver du veta för att leda dig själv, leda andra och bli ledd till att fokusera bäst i dessa tider.

Course structure

Lär dig leda med EQ och förstå vår sociala hjärna.
Kraven på förändringsförmåga, förstå varandra och att skapa effektivt samarbete ökar.
Omvärlden förändras i snabb takt – globalisering, epidemier, digitalisering förändrar förutsättningarna på marknaden. För att lyckas behövs handlingskraftiga och innovativa kulturer där medarbetarna kan se möjligheterna och snabbt hantera förändringar.


Hjärnforskningen ger oss nya kunskaper
Hjärnforskningen och studier av mänskligt beteende ger oss nya kunskaper och verktyg att använda för att utveckla vårt ledarskap och förmågan till effektivt samarbete. Vårt beteende har sitt ursprung i våra känslor och instinkter, som i sin tur bottnar i våra värderingar och grundläggande allmänmänskliga behov. Forskningen visar att de allra starkaste drivkrafterna är våra sociala behov, det vill säga att få tillhöra och ingå i ett sammanhang. Med tankemodellen SCARF får du djupare kunskap om våra sociala behov och vad de innebär för individen, teamet och organisationen.

Vad får du?
Kunskap om hjärnan, våra värderingar och grundläggande sociala behov: SCARF
Nya sätt att leda – både sig själv och andra
Idéer och verktyg som skapar tillit och ökar den emotionella intelligensen hos både individen och i gruppen
Konkreta metoder för att mäta och följa upp kulturen, värderingar och hur alla kan prestera.

För vem?
Led med EQ och förstå vår sociala hjärna är en utbildning som riktar sig till dig som är VD, chefer i allmänhet men kanske ännu mer om du arbetar med HR, kommunikation eller behöver få många att förändras. Du är förmodligen mitt i en förändring och vill få med dig människor. Du vill lägga minimalt med tid främst när det passar dig.


Kursinnehåll
Kursen är indelad i 5 moduler, bestående av:
Webinar: Teori och övningar varvas
Arbetsmaterial och dokumentation
Reflektionsuppgifter
Hemuppgifter
Utrymme för frågor och svar

 • Välkommen till utbildningen
 • Tider och innehåll
 • Praktikaliteter och support
 • Vilka är kursledarna?

I modul 1 Inleder vi med en bakgrund och pratar om varför detta ämne är så viktigt.

Vi tittar närmare på den sociala hjärnan. Den moderna hjärnforskningen visar att våra sociala behov tillhör överlevnadsbehoven. Om vi inte tillgodoser våra sociala behov reagerar hjärnan som om vårt liv var i fara.

När vi känner oss uteslutna från gruppen sätter hjärnans hotsystem igång, den psykologiska smärtan är så stark att den kan göra fysiskt ont. Vår energi fokuseras på överlevnad och vi mister förmågan till kognitivt tänkande.

Du får med dig kunskap om den sociala hjärnan och övningar för att träna och utveckla den både på individ och gruppnivå.

 • Webbinariefilm modul 1
 • Case och dokumentation
 • Öva och tillämpa

I modul 2 lär vi oss om den forskningsbaserade tankemodellen SCARF.

David Rock samlade år 2010 ett stort antal intervjuer med neuroforskare och ledarskapsutvecklare. Ett antal sociala situationer som är viktiga för oss återkom hela tiden. Dessa sammanfattade han i modellen SCARF.

Med hjälp av tankemodellen SCARF kan vi avkoda människors beteenden. Vi kan förstå hur det kommer sig att vi själva eller någon annan reagerar väldigt starkt i en viss situation. Vi kan också reflektera över och lära oss hur vi kan arbeta för att kunna prestera. SCARF står för Status, Certainty, Autonomy, Relatedness och Fairness.

Du får med dig djupare kunskap om våra sociala behov och lära dig hur du kan använda tankemodellen SCARF.

 • Webbinariefilm modul 2
 • Case och dokumentation
 • Öva och tillämpa

I modul 3 går vi djupare in på värderingar och vilken betydelse de har för vårt engagemang och förmåga till samarbete. Våra värderingar är djupt förankrade i oss, de kan vara både medvetna och omedvetna. Oavsett vilket, utgör våra värderingar ett fundament för hur vi ser på världen. Vi har fått dem med oss sedan barnsben - från föräldrar, skolan, vänner etc.

Att befinna sig i ett sammanhang som inte stämmer med våra värderingar skapar inre spänning och kan leda till stark negativ stress. I förlängningen även vantrivsel, ökad sjukfrånvaro och utbrändhet. Å andra sidan när vi känner att vi är en del av ett sammanhang med värderingar som ligger i linje med våra egna kan det skapa en enorm drivkraft.

För att få med oss andra behöver vi förstå både våra egna och andras värderingar, känslor och behov samt även ställa dem i relation till verksamhetens värderingar.
Genom att utveckla självinsikt och självreglering , empati, inre motivation och social kompetens kan vi skapa tillit och drivkraft i gruppen. Dessa är de fem egenskaper som kännetecknar hög emotionell intelligens.

Du får med dig konkreta övningar för att skapa en tillitsfull dialog kring värderingar, känslor och behov. En dialog som också handlar om hur både individen och gruppen kan bidra till att bygga den kultur som verksamheten behöver.

 • Webbinariefilm modul 3
 • Case och dokumentation
 • Öva och tillämpa

I modul 4 vill vi visa ett arbetssätt som följer verksamhetens riktning och ökar förutsättningarna för medarbetarna. Vi lär ut hur du kontinuerligt kan utbilda organisationen och följa upp både uppgifter, mål samt relationer.

Vi lär ut hur man följer upp om de grundläggande sociala behoven finns på plats, dvs om alla kan prestera. Vi visar exempel på hur SCARF kan mäta det emotionella engagemanget och samtidigt skapa rum för dialog.

Att mäta blir då förstärkning av kunskapen för att hålla den vid liv. En process för löpande dialog blir central för utvecklingen framåt.
Ni får tips på processer och bra dialoger.
​​​​​​​
Du får med dig metoder och processer för att följa, reflektera över och bygga emotionellt engagemang i team och i organisationen.

 • Webbinariefilm modul 4
 • Case och dokumentation
 • Öva och tillämpa

I modul 5 lär vi ut hur du skapar målbilder utifrån en kombination av medarbetarnas drivkrafter och företagets mål.

Du får med dig en metod för att jobba med tydliga målbilder och handlingsplaner. Även om mycket förändras runt omkring oss så är det viktigt att jobba med tydliga övergripande målbilder.

Långsiktiga mål gör det lättare att hålla kursen medan de kortsiktiga målen ofta bör vara justerbara. Här visar vi exempel på hur du kan kombinera mål med fokusområden och företagets värderingar för att hålla kursen.

Vi skapar din egen handlingsplan som du arbetar vidare med.

Vi summerar kursen och du gör ditt test för diplomering.

 • Webbinariefilm modul 5
 • Case och dokumentation
 • Öva och tillämpa
 • Information om test och utvärdering

Teacher

Kicki Molin kicki@yesboxtalent.se

Loading...