Lär dig leda med EQ och använda SCARF

YESbox Talent

0 kr 1 tim

1. Kostnadsfritt kortwebbinarie | Led med EQ - Värderingar & Den sociala hjärnan

Read reviews

1. Kostnadsfritt kortwebbinarie | Led med EQ - Värderingar & Den sociala hjärnan

Vill du lära dig hur du får med dig medarbetarna i en i tid som präglas av förändring? Då är det här ett tillfälle du inte får missa! Under två x15 minuter får du de tre viktigaste stegen för hur du skapar emotionellt engagemang i organisationen i linje med verksamheten riktning.

Course structure

Förstå värderingar och utveckla emotionell intelligens
Våra värderingar är djupt förankrade i oss, de kan vara både medvetna och omedvetna. Vi har fått dem med oss sedan barnsben - från föräldrar, skolan och vänner. Oavsett vilket utgör våra värderingar ett fundament för hur vi ser på världen.

Att befinna sig i ett sammanhang som inte stämmer med våra värderingar skapar inre spänning och kan leda till stark negativ stress. I förlängningen även vantrivsel, ökad sjukfrånvaro och utbrändhet. Å andra sidan när vi känner att vi är en del av ett sammanhang med värderingar som ligger i linje med våra egna kan det skapa en enorm drivkraft.

Använd värderingar för att leda

För att få med oss andra behöver vi förstå både våra egna och andras värderingar samt även ställa dem i relation till verksamhetens värderingar. Vi behöver skapa utrymme för dialog och reflektion, vilket handlar om att utveckla vår emotionella intelligens, en typ av intelligens som går att träna upp.

Du får med dig konkreta övningar för att komma igång att prata om värderingar samt utveckla både din egen och teamets emotionella intelligens.

Webbinariet hålla av Kicki Molin & Eva Eliasson med kompletterande kunskaper.
https://www.motivation.se/kurser/yesbox-talent/

Anmäl dig nu - missa inte denna unika chans!

Teacher

Eva Eliasson info@yesboxtalent.se

Loading...