Lär dig leda med EQ och använda SCARF

YESbox Talent

6.900 kr 12 tim

Diplomutbildning | Led med EQ och SCARF-modellen 1

Read reviews
Buy

Diplomutbildning | Led med EQ och SCARF-modellen 1

För att lyckas i vår snabba värld behövs innovativa kulturer där medarbetarna kan se möjligheterna och snabbt hantera förändringar.
Hjärnforskningen och studier av mänskligt beteende ger oss nya kunskaper och verktyg att använda för att utveckla vårt ledarskap och förmågan till effektivt samarbete. Vårt beteende har sitt ursprung i våra känslor och instinkter, som i sin tur bottnar i våra värderingar och grundläggande allmänmänskliga behov. Med tankemodellen SCARF får du djupare kunskap om våra sociala behov och vad de innebär för individen, teamet och organisationen.
Du får nya sätt att leda – både dig själv och andra. Du får verktyg som skapar tillit och ökar den emotionella intelligensen hos både individen och i gruppen Konkreta metoder för att mäta och följa upp kulturen, värderingar och EQ.
Kostnad: 6 900 kr inkl moms (inkl ett uppföljningssamtal 20 minuter kring dina utmaningar på skype)

Course structure

Lär dig leda med EQ och använda SCARF
Kraven på förändringsförmåga och effektivt samarbete ökar.
Omvärlden förändras i snabb takt – globalisering, urbanisering, digitalisering förändrar förutsättningarna på marknaden. För att lyckas behövs handlingskraftiga och innovativa kulturer där medarbetarna kan se möjligheterna och snabbt hantera förändringar.


Hjärnforskningen ger oss nya kunskaper
Hjärnforskningen och studier av mänskligt beteende ger oss nya kunskaper och verktyg att använda för att utveckla vårt ledarskap och förmågan till effektivt samarbete. Vårt beteende har sitt ursprung i våra känslor och instinkter, som i sin tur bottnar i våra värderingar och grundläggande allmänmänskliga behov. Forskningen visar att de allra starkaste drivkrafterna är våra sociala behov, det vill säga att få tillhöra och ingå i ett sammanhang. Med tankemodellen SCARF får du djupare kunskap om våra sociala behov och vad de innebär för individen, teamet och organisationen.

Vad får du?
Kunskap om hjärnan, våra värderingar och grundläggande sociala behov: SCARF
Nya sätt att leda – både sig själv och andra
Idéer och verktyg som skapar tillit och ökar den emotionella intelligensen hos både individen och i gruppen
Konkreta metoder för att mäta och följa upp kulturen, värderingar och SCARF
Ett utökat professionellt nätverk genom interaktionen med andra deltagare

För vem?
SCARF-utbildningen riktar sig till dig som är VD, chefer i allmänhet men kanske ännu mer om du arbetar inom HR, kommunikation eller som förändringsledare. Du kan vara mitt i en förändring och vill få med dig människor. Du vill lägga minimalt med tid främst när det passar dig.


Kursinnehåll
Kursen är indelad i 5 moduler, bestående av:
Webinar: Teori och övningar varvas
Arbetsmaterial och dokumentation
Reflektionsuppgifter
Hemuppgifter
Utrymme för frågor och svar

  • Välkommen till utbildningen
  • Tider och innehåll
  • Praktikaliteter och support
  • Vilka är kursledarna?
  • Vem är du - frågor inför starten

Teacher

Kicki Molin kicki@yesboxtalent.se

Loading...